Projekt polsko-ukraiński skierowany do realizacji!

Kolejny wielki sukces naszej Szkoły.

Otrzymaliśmy dziś informację, że przedstawiony przez nas projekt dot. współpracy polsko-ukraińskiej uzyskał najwyższą ilość punktów w całej Polsce. Pierwotnie zakładaliśmy realizację go w trakcie dwóch spotkań. Pierwsze to wyjazd na 5 dni (7 z podróżą) 10 naszych uczniów do Ukrainy oraz mobilność druga to przyjazd uczniów ukraińskich do naszej szkoły (również na 5 dni). Ze względu na działania wojenne zostaliśmy poproszeni o modyfikację projektu tak, by 10 dzieci z Ukrainy mogła odwiedzić Polskę (na 10 dni) i z dziesięciorgiem naszych uczniów realizować zaplanowane zadania.

Wszystkie dzieci/młodzież uczestniczące w inicjatywie (polskie i ukraińskie) przez cały okres działań będą zakwaterowane we wspólnym hotelu, będą mieli za zadanie zrealizować działania dotyczące bohaterów obu krajów. Przewidujemy działania plastyczne, multimedialne, el. dramy integrujące młodzież polską i ukraińską. Na pewno odwiedzą również naszą szkołę oraz będą uczestniczyć w lekcjach.

Całkowity koszt projektu (100%) jest finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży, zaś instytucją nadzorującą realizację jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (zarządzającą środkami unijnymi w Polsce).

Beneficjentem środków (52508 zł) jest nasza szkoła oraz szkoła w Ukrainie z Velyka Berezovytsia, znana każdemu w SP45 (przekazywaliśmy tam zebrane u nas dary).

Planowana realizacja projektu: wrzesień-październik 2022r.

Nad przedsięwzięciem pracowali: Iwona Żukowska-Przytuła, Małgorzata Pasek, Rafał Zawiślak.