Sala sensoryczna

W dn. 12. października 2023r., oficjalnie otwarliśmy w naszej szkole nową pracownię sensoryczną, przeznaczoną głownie dla dzieci młodszych.

Nasza Szkoła została włączona do międzynarodowego przedsięwzięcia, realizowanego wspólnie z UNICEF i Miastem Katowice w ramach projektu Razem (UNICEF przeznaczył w naszym mieście na potrzeby uczniów ukraińskich i polskich 46 mln zł). Jednym z beneficjentów projektu jest nasza Szkoła. 

Główna istotą działania jest chęć zapewnienia pomocy, bezpieczeństwa, łagodnego, spokojnego procesu edukacji i integracji dzieciom i młodzieży, która została zmuszona w wyniku napaści Rosji na Ukrainę, do ucieczki do Polski. W naszej szkole aktualnie uczy się 31 osób pochodzenia ukraińskiego, co stanowi 11% uczniów. 

W uroczystości otwarcia wzięli udział:

 • pan Waldemar Bojarun – wiceprezydent Miasta Katowice,
 • p. Grażyna Burek – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice,
 • p. Ewa Gomulska – wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • Ks. proboszcz Wojciech Winkler,
 • p. Gabriela Korus – prezes katowickiego oddziału Solidarności,
 • p. Ewa Kraus – dziekan Wydziału Nauk Stosowanych zaprzyjaźnionej i partnerskiej Akademii Humanitas z Sosnowca,
 • p. Mateusz Kokosiński – koordynator Projektów Rozwojowych Akademii Humanitas,
 • p. Marek Augustyniak – dyrektor Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec,
 • p. Jan Flasza – przewodniczący Rady Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec,
 • p. Natalia Bajorek – inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu UM Katowice, nadzorująca współpracę UNICEF z placówkami edukacyjnymi w naszym mieście,
 • p Aleksandra Kuncio – z Katowickich Inwestycji, partnera i sponsora Szkoły,
 • Nauczyciele SP45, z p. wicedyrektor M.Pasek i bibliotekarzem Zofią Bulsą na czele,
 • p. Katerina Malchewska – nasz asystent kulturowy,
 • przedstawicielki Rady Rodziców przy SP45, panie: Katarzyna Parys, Klaudyna Miczko, Mirella Dewucka,
 • przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego w SP45 z przewodniczącą Julką Seweryn.

Gospodarzem spotkania był dyrektor Szkoły pan Rafał Zawiślak.

Oprawę muzyczną zapewniły nasze młodsze dzieci: Oda do Radości wykonana została przez uczniów kl. 1, 2 integracyjnych pod kierunkiem nauczycielki muzyki pani Barbary Maliny, zaś przegląd polskich tańców zaprezentowali nasi przedszkolacy pod kierunkiem nauczycielek Katarzyny Jóźwik -Soszyńskiej i Natalii Onyszczuk.

Serdecznie Wam za przygotowanie naszej małej uroczystości dziękujemy!


Wyposażenie do sali zakupione zostało ze środków UNICEF i Miasto Katowice.

Wybór pomocy i narzędzi sensorycznych: nasi nauczyciele nauczania początkowego (koordynowała Paulina Rajczyk-Stolecka).

Adaptacja sali, jej wyglądu: rodzice naszych uczniów (Klaudyna Miczko, Katarzyna Parys, Mirella Dewucka) i pan konserwator Rafał Żyłka.