Informacja o kartach wejściowych i legitymacjach

Szanowni Państwo

Od piątku trwa  wdrażanie systemu rejestrowanych wejść i wyjść do naszej szkoły, przy pomocy kart legitymacyjnych naszych uczniów oraz kart pracowniczych. Zauważyliśmy pewne błędy (gł. w klasie 1b), które w większości zostały już lub będą wyeliminowane w najbliższym czasie. 

Zasada działania karty

Każdy z uczniów i pracowników posiada kartę wejściową (uczniowie legitymację). Są one zaprogramowane wedle planu lekcji, przykładowo:

  • klasa Ia w poniedziałek zaczyna lekcje o godz. 8:00 – karta umożliwi uczniom tego oddziału wejście do szkoły od 6:30 do godz. 8:15. Jeżeli ktoś się spóźni więcej, musi skorzystać z dzwonka, szkoła zostanie otwarta przez pracownika;
  • od 8:15 do 12:25 karta ucznia klasy 1a nie pozwala na otwarcie drzwi, opuszczenie szkoły;
  • po zakończeniu zajęć o godz. 12:25 – karta działa od 12:25 do 20:00 – możliwe jest otwieranie drzwi przez uczniów wracających do domu, przychodzących do szkoły na popołudniowe zajęcia dodatkowe, harcerstwo, koła zainteresowań itp. 

    Każdy z uczniów zobowiązany został by przykładać kartę wejściową w chwili wejścia i wyjścia ze szkoły (nawet jeśli drzwi są otwarte).

Szanowni Rodzice, w ciągu kilku dni otrzymacie Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w trakcie spotkania z wychowawcą kody dostępowe do systemu rejestrującego. Umożliwią one zalogowanie się do systemu i podejrzenie, o której godzinie Wasze dziecko weszło i wyszło ze szkoły. 

By sprawdzić czy dziecko dotarło lub opuściło szkołę należy zalogować się na otrzymane dane na stronie: 

https://kd-dev.mantica.net/ – tam też można ustawić powiadomienia mailowe.


Informacja o kartach dodatkowych:

Każdy z rodziców może wystąpić o kartę dodatkową. Należy to zgłosić w sekretariacie szkoły. 

Koszt zakupu dodatkowej karty to 20 zł. 

Kartę opłacamy gotówką w sekretariacie lub przynosimy potwierdzenie wykonania przelewu na konto: 

  • 82 1050 1461 1000 0092 0414 8127

Przelew należy opisać następująco: Opłata za dodatkową kartę opiekuna ucznia …………….(Imię i nazwisko ucznia), SP45 Katowice.

W wypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu system a naszą szkołę uczyni jeszcze bardziej bezpieczną.