Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

„Konstytucja 3 maja z 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, stawiała chłopów pod ochroną państwa, formalnie zniosła liberum veto. Konstytucja odwoływała się do oświeceniowych koncepcji

suwerenności narodu, trójpodziału władzy, regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli”.

O tym między innymi przypomnieli dziś uczniowie i uczennice klasy siódmej podczas akademii.