INKLUZJAŚCI – ERASMUS+ w SP 45-podsumowanie projektu

INKLUZJAŚCI – ERASMUS+ w SP 45

W dniu dzisiejszym pan dyrektor Rafał Zawiślak podsumował projekt „Inkluzjaści- uczyć się, aby wiedzieć i działać” realizowany przez naszą szkołę w ramach Programu Erasmus+ KA122-SCH Short-term projects for mobility of learners and staff in school education.

Celem projektu było:

1. Kształcenie umiejętności językowych kadry

2. Strategie inkluzji w edukacji

3. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki nauczania, doboru nowoczesnych metod i form pracy oraz technik relaksacyjnych możliwych do wdrożenia w praktyce szkolnej.

W kursach na terenie Hiszpanii wzięło udział 10 nauczycieli.