Konsultacje dla uczniów klasy 4-8

Informuję, że od dnia 1.06.2020r.w szkole będą organizowane konsultacje dla uczniów klas 4-8.

Harmonogram zajęć:

Od 1.06.2020 r. w związku z wprowadzeniem konsultacji ulegnie zmianie terminarz lekcji realizowanych online.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH:

 • w konsultacjach uczestniczą uczniowie ZDROWI;
 • konsultacje dla uczniów są nieobowiązkowe; w pierwszej kolejności uczestniczą w nich uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną, nie posiadający dostępu do Internetu;
 • uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konsultacjach najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego konsultacje nauczycielowi przedmiotu. Osoby, które nie dopełnią formalności, nie mogą wziąć udziału w konsultacjach;
 • jednocześnie w konsultacjach może wziąć udział do 12 osób; zaleca się by 1 uczeń uczestniczył maksymalnie w 1h zajęć dziennie;
 • osoba uczestnicząca w konsultacjach po raz pierwszy przynosi wypełnioną w domu deklarację: wersja DOC, wersja PDF; należy również wypełnić druk: Skuteczna komunikacja; oba dokumenty pozostawiamy na portierni;
 • uczniowi przy wejściu i wyjściu ze szkoły mierzona jest temperatura;
 • uczeń kieruje się bezpośrednio do sali, w której odbywają się konsultacje;
 • pamiętamy o obowiązku noszenia maseczek ochronnych na nosie i ustach (nie stosujemy ich na zajęciach);
 • na zajęcia przynosimy własne przybory, pomoce, podręczniki;
 • w trakcie przerw nie gromadzimy się na korytarzu, po zakończonych zajęciach opuszczamy teren szkoły, nie gromadzimy się przed budynkiem ze znajomymi, dbamy o zachowanie dystansu;
 • jeżeli ktoś chce uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielem nie ujętym w powyższych zestawieniach należy zgłosić taką chęć nauczycielowi, wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.
 • szatnia jest zamknięta.

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienie realizacji odbywających się konsultacji.


Osoby odbierające uczniów informują woźną w szkole, po czym oczekują na dziecko przed budynkiem szkoły, z zachowaniem odstępu 2 metrów. Dbajmy o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej!


W przypadku przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz,  należy zachować wszelkie środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe. Osoby nie spełniające wymogu, nie będą do szkoły wpuszczane.

Do zapoznania się: