Informacje dla uczniów klasy 0 i 1 – wyprawka


Informacje dotyczące nauki w klasie pierwszej oraz pracy naszej szkoły zostały podane poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i mamy nadzieję, że zobaczymy się we wrześniu!   

Informacje związane bezpośrednio z pracą pierwszoklasisty na lekcji

Podręczniki:

Uczniowie otrzymują darmowy pakiet podręczników do edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego. Pracujemy na pakiecie Nowi Tropiciele wydawnictwa WSiP – klasa 1. Poniżej link do strony wydawnictwa, gdzie można zobaczyć elementy składowe cyklu:

Wyprawka pierwszoklasisty:

 1. Przybory i materiały, które będą przechowywane w klasowej szafce ucznia:
 • blok techniczny i rysunkowy z białymi kartkami po 2 szt.

– blok z kolorowymi kartkami twardymi i zwykłymi

– zeszyt papierów kolorowych

– kilka zeszytów 16 –  maksymalnie 32-kartkowych w wąskie linie 

– kilka zeszytów 16 – maksymalnie 32-kartkowych w kratkę 

– plastelina

– klej w tubce

– mazaki, cienkopisy

– kredki świecowe

– farby plakatowe i kubek na wodę

– pędzelki różnej grubości

– inne ulubione przybory ucznia

– 2 teczki A4 z gumką

B) Przybory do bieżącego użycia:

– piórnik, a w nim: co najmniej dwa ołówki, temperówka, kredki ołówkowe, gumka do gumowania, klej w sztyfcie, nożyczki

Na później – pióro, pasujące naboje i tzw. zmazywacz


C) Strój na w-f

– biała koszulka, 

– granatowe lub czarne spodenki, 

– obuwie sportowe z białą podeszwą,  

– obuwie zmienne (jeżeli spełnia warunki może być jednocześnie obuwiem sportowym), 

– worek na obuwie,

– strój galowy na uroczystości szkolne (biała bluzka/koszula, ciemne spodnie, spódniczka).


W miarę możliwości wszystkie przybory, strój na w-f, worek, obuwie powinny być podpisane.

Informacje ogólne dotyczące nauki w naszej szkole  

 • Nauka odbywa się jednozmianowo, tzn. uczniowie klas młodszych kończą lekcje najpóźniej o godz. 15.20. 
 • W siatkę obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej w tygodniu wchodzą: 
  1. 14 godzin edukacji wczesnoszkolnej, w tym 1 godz. edukacji plastycznej i 1 godz. edukacji muzycznej
  2. 3 godz. wychowania fizycznego
  3. 2 godziny języka angielskiego 
  4. 1 godzina  edukacji informatycznej  
  5. 2 godziny religii lub etyki na jednorazowy wniosek rodziców, składny na początku klasy I
 • Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia rozwijające kreatywność oraz w miarę potrzeb zajęcia gimnastyki korekcyjnej (ustalane indywidualnie).
 • Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą szkoły.
 • W szkole dostępny jest pedagog, psycholog oraz logopeda – szczegóły na stronie szkoły w zakładce  „O szkole”
  http://sp45kat.pl/pedagog/, http://sp45kat.pl/psycholog/, http://sp45kat.pl/logopeda/
 • Na terenie placówki (w godz. pracy) uczniom w razie potrzeby służy pomocą pielęgniarka (dwa dni w tygodniu). 
 • Uczniowie klas 1 – 3 mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia u wychowawcy świetlicy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Świetlica jest czynna od godz. 7.00 – 17.00. Regulamin świetlicy oraz Wniosek zgłoszeniowy dziecka do świetlicy  jest dostępny do pobrania na stronie szkoły:
  http://sp45kat.pl/swietlica-szkolna/. Wypełniony wniosek składamy u wychowawcy świetlicy lub w sekretariacie. Świetlica będzie działać od 4 września.  
 • Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka, z której korzystają uczniowie zapisani na obiady w sekretariacie szkoły (po wcześniejszym opłaceniu posiłków). Drugie śniadanie dzieci samodzielnie przynoszą z domu. Szkoła bierze udział w Programie dla Szkół, w ramach którego uczniowie otrzymują darmowe owoce, warzywa i mleko.
 • W szkole ze względów porządkowych jest wytyczona tzw. strefa dla rodziców i uczniów.
 • Przed lekcjami uczniowie klas 1 są odbierani ze strefy rodziców  przez nauczyciela i zaprowadzani na zajęcia do sali lekcyjnej. 
 • Wstęp do szatni mają tylko uczniowie i nauczyciele oraz obsługa. 
 • W szatni znajdują się szafki skrytkowo-odzieżowe, z których uczniowie korzystają bezpłatnie, zgodnie z obowiązującym regulaminem – http://sp45kat.pl/dokumenty/reg-szafki.pdf
 • Wyjątkowo rodzice uczniów klas pierwszych mogą wchodzić do szatni w pierwszym miesiącu nauki.
 • Po ukończeniu lekcji przez pierwszoklasistów nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy według zgłoszenia, a pozostali uczniowie są przekazywani rodzicom oczekującym w strefie rodzica.
 • Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.
 • Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego.
 • Szkoła zapewnia doraźną pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnych warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami (stypendium socjalne).
 • W szkole działa Rada Rodziców.
 • Dzieci są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem w PZU.
 • Pozostałe informacje dotyczące  realizacji zadań statutowych znajdują się na stronie szkoły http://sp45kat.pl/
 • W wypadku zaistnienia sytuacji pandemicznej i konieczności prowadzenia zajęć zdalnych uczniowie powinni mieć możliwość korzystania z komputera z kamerką w domu. Do nauki zdalnej szkoła wykorzystuje darmowy pakiet GoogleMeet oraz Google Classroom (uczniowie muszą posiadać własne konto w sieci google lub założone na szkolnym serwerze w domenie sp45kat.pl).
 • Na wypadek pandemii zajęcia w szkole oraz wstęp do części wewnętrznej mogą być ograniczone.