Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Większość dokumentów udostępniana jest w formacie „do odczytu” w programie Adobe Acrobat Reader. Aby je odczytać należy zainstalować darmowy program Adobe Reader.

Wybrane dokumenty mogą być udostępniane w formacie Microsoft Word (doc/docx). Aby je odczytać i edytować należy skorzystać z płatnego programu Microsoft Word lub darmowego Libre Office

Statut Szkoły

dostępny TUTAJ.

Wewnątrzszkolne Ocenianie

dostępny TUTAJ.

Regulamin nauki zdalnej

dostępny TUTAJ.

Plan Pracy Szkoły 2020/21

dostępny TUTAJ.

Regulamin przyjęcia dziecka do świetlicy

dostępny TUTAJ.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

dostępny TUTAJ.

Karta zgłoszenia na objęcie opieką stomatologiczną

dostępna TUTAJ.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

dostępny TUTAJ.

Regulamin wyjść i wycieczek

dostępna TUTAJ,

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego

dostępny TUTAJ.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

dostępny TUTAJ.

Plan Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

dostępny TUTAJ

Regulamin korzystania z sieci wifi na terenie SP45

dostępny TUTAJ

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

dostępna TUTAJ,

Regulamin korzystania z szafek w szatni szkolnej

dostępna TUTAJ,

Zgłoszenie dziecka do akcji Lato w Mieście

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o stanie zdrowia dziecka.

Dokumenty dla nauczycieli i pracowników

Karta wycieczki

dostępna w dzienniku elektronicznym Vulcan

Rejestr wyjść grupowych

dostępny w dzienniku elektronicznym Vulcan

Regulamin Funduszu Socjalnego

dostępny jest TUTAJ

Wniosek do otrzymania pomocy z Funduszu Socjalnego

dostępny jest tutaj: PDF lub DOCX (wersja edytowalna)

Wniosek na pożyczkę mieszkaniową z Funduszu Socjalnego

dostępny jest TUTAJ

Dokumenty zw. z wypadkami (BHP)

Notatka służbowa pracownika

dostępna TUTAJ:  PDF lub  DOCX  (wersja edytowalna)

Notatka rodzica/opiekuna

dostępna TUTAJ

Instrukcja Pierwszej Pomocy

dostępna TUTAJ.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Procedura korzystania i obsługi monitoringu wizyjnego

Raport o stanie dostępności

dostępny jest TUTAJ.

Procedury szkolne

Wykaz instytucji udzielających specjalistycznej pomocy, ważne telefony

dostępna TUTAJ

Procedura w przypadku groźby zdetonowania bomby

dostępna TUTAJ

Procedura postępowania z uczniem agresywnym

dostępna TUTAJ

Procedura postępowania na wypadek znalezienia substancji psychoaktywnych

dostępna TUTAJ

Procedura na wypadek zakłócenia toku lekcji

dostępna TUTAJ

Procedura pełnienia dyżurów

dostępna TUTAJ